Publicerad -

Forskningsstiftelsen

Sveriges Grisföretagares forskningsstiftelse ger bidrag till vetenskaplig forskning och försöksverksamhet inom grisproduktionen. Pengarna kan användas för speciella forsknings- eller utvecklingsprojekt eller dylikt som kan komma produktionen och forskningen om grisar tillgodo.

Resultat från av stiftelsen finansierad forskning, redovisas löpande i tidningen Grisföretagaren och dessutom i en databas (se nedan).

Under de senaste åren har stipendier på i storleksordningen 5 000-250 000 kronor delats ut.

Sista ansökningsdatum är  den 1 november årligen.

Via länken i menyraden ovan kommer du till tidningen Grisföretagarens startsida. Gå in under 'Artikelarkiv och för att hitta artiklar om forskning, sök under kategorin forskning och försök.

Under länken Ändamål / Ansökan (till vänster) finns mer information om stiftelsen samt om ansökningsföranden.

2015-05-22 Slutrapport av projekt finansierat av Stiftelsen Svensk Svinforskning
Projekttitel: Spädgrisdiarré - Ett nygammalt och allvarligt problem i moderna grisbesättningar.
2010-10-04 Forskningspengar
Stiftelsen Svensk Grisforskning tar fram till den 1 november årligen emot ansökningar om forskningsmedel. Här finns mer information.